Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen

Præsident: Lis Bjerregaard Riahi

Vicepræsident: Margit Agerboe

Past Præsident: Inge Telling

Sekretær: Kirsten Blak

Kasserer: Bodil Laier

Klubmester: Marianne Kragelund

Tailtwister: Susanne Bach Adelsen