Historie

På initiativ af Lions Club Nibe startede arbejdet på at etablere en kvindeklub i Nibe i efteråret 2002.

Resultatet blev at der den 2. maj 2003 kunne chartres en ny kvindeklub med navnet LC Nibe Guldgåsen.

Klubben startede op med 21 medlemmer, medlemmernes første opgave blev at arrangere chartringen. Charterfesten startede på Nibe Rådhus, hvor borgmesteren var vært. Der deltog repræsentanter fra distriktet, zonen, naboklubber og moderklubben.

Efter den højtidelige begivenhed på rådhuset, blev der festet på Hotel Nibe hvor 76 festklædte deltagere rigtig fik markeret begyndelsen på den nye klubs liv.

Klubben kunne i 2018 fejre 15 års fødselsdag med 35 medlemmer.