Donation til Nibe håndboldklub

Nibe Håndboldklub, fik som lovet, 30.000,- kr. af Guldgåsens overskud fra salg af Guldhæftet.
Klubben har ydet en flot indsats med temaet “Genstart af fælleskabet” i ungdomsafdelingen. Guldgåsen besluttede, at belønne dem for dette arbejde med en ekstra donation på 10.000,- kr., der nu er overbragt.
Aktuelt arbejder vi i Guldgåsen med planlægningen af årets Julehjælp til børnefamilier i Nibe og omegn. Det resterende overskud fra Guldhæftet doneres også i år til dette formål.
Kan være et billede af en eller flere personer, folk, der står og indendørs
Kan være et billede af står, udendørs og tekst